Wzrost wykorzystania OZE-instalacja fotowoltaiczna